Οι

Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Ιατρείου

 • Αγχώδης διαταραχές
 • Φοβίες
 • Κατάθλιψη
 • Ιδεοληψίες-Ψυχαναγκασμοί
 • Διατροφικές διαταραχές – Ψυχογενής ανορεξία
 • Δυσκολίες στην επικοινωνία
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Ολοκληρωμένη παιδοψυχιατρική αξιολόγηση για όλες τις ηλικίες συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής
 • Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
 • Συμβουλευτική εργασία γονέων
 • Οικογενειακή συμβουλευτική εργασία και υποστήριξη
 • Υποστήριξη της γονικής λειτουργίας στην εγκυμοσύνη και στον πρώτο χρόνο της ζωής
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
 • Γονεικό διαζύγιο: ενίσχυση των ρόλων των γονέων και ασφαλής ανακοίνωση
 • Υιοθεσία: υποστήριξη του νέου μέλους και των ενηλίκων στη γονεϊκή λειτουργία, ένταξη του παιδιού στην ιστορική συνέχεια της οικογένειας
 • Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ενηλίκων